top of page

אודות

שלום ביננו היא עמותה שמטרתה להרבות שלום בתוך עמנו.  
 
העמותה הוקמה על פרופסור שלמה קליש בשנת 1996 שמשמש כיו"ר העמותה עד היום.

העמותה עוסקת במגוון רחב של פעילויות כולל:

•    תמיכה בבתי חב"ד שמתמחים בעזרה לישראלים המטיילים בחו"ל ( בעיקר בהודו                    ואמריקה הלטינית)
•    תמיכה במשפחות נזקקות, במיוחד עזרה לחגים
•    תמיכה בחתנים ובכלות
•    פרסומים שונים בנושא אהבת ישראל ושלום ביננו
•    פעילויות בעידוד השלום בקרב עמנו דרך ספורט (כדורגל, כדורסל, וכדומה)
•    פעילויות נוספות לקידום מטרת העמותה

ליצירת קשר אנא פנו אל:   info@shalomeinenu.org


אנחנו ב"שלום בינינו" מאמינים ויודעים שאפשר וצריך גם אחרת, שניתן לחיות בחברה שחבריה מכבדים זה את זה גם אם אין הסכמה ביניהם, ללא חשש מהדתי, מהחילוני, מהלא מוכר. ב"שלום בינינו" מאמינים ויודעים שאפשר  וצריך ללמוד להכיר את הדתי, את החילוני, את החרדי. שאפשר וצריך להתייחס אליו בסובלנות, שאפשר וצריך  לכבד אותו, את דעותיו, ואת השקפת עולמו ואורח חייו, גם אם הם שונים משלנו. זאת ללא שנשנה את עקרונותינו שלנו וללא שנכפה עליו לשנות את עקרונותיו. אנחנו ב"שלום בינינו" מאמינים שאפשר וצריך לאהוב כל אדם מישראל, כי כולנו אחים.


"שלום בינינו" נוסדה בשנת תשנ"ט, כעמותה לא פוליטית, הפועלת להנמכת החומות בין דתיים לחילוניים, לקירוב  לבבות, לסובלנות ולהבנה הדדית בקרב הציבור היהודי בישראל. מנהלי חברות ואנשי אקדמיה, רבנים, משפטנים ואישי ציבור, חילוניים ודתיים, מן השורה הראשונה בארץ, הצטרפו ל"שלום בינינו" כי אפשר וצריך לפעול להרחבת המכנה המשותף לכולנו ולהפוך את אהבת ישראל ממושג ארכאי למציאות עכשווית.

במהלך השנתיים האחרונות פועלת העמותה בקרב אלפי התרמילאים הפוקדים את מדינת הודו, תוך עידוד ופיתוח שמונה-עשרה בתי חב"ד הפועלים במדינה. בתי חב"ד בחסות עמותת שלום בינינו מעניקים למטיילים עזרה וסיוע  בכל תחום שמתבקש, מחילוץ במצבי חירום ותאונות ועד לסעודות חג ושבת באווירה יהודית-ישראלית מיוחדת.

בין כתלי בתי חב"ד בהודו נוצר חיבור מפתיע בין הדתי והחילוני, הרגשת אחדות והרמוניה הנובעת מהיותנו חלק מעם אחד.

Children Studying Alphabet
bottom of page